Bezpečnostní informace

Osobní informace, Ochrana dat

1 Společnost Bohemia Casino může shromažďovat a zpracovávat osobní údaje Vlastníků účtů pro následující účely:

 • a. poskytování sázkových a herních služeb;
 • b. právní důvody;
 • c. regulatorní důvody;
 • d. identifikace a/nebo autentikace; a
 • e. marketingové účely, na základě opt-in principu.

2 Společnost Bohemia Casino dodržuje Zákon o ochraně údajů a veškeré příslušné právní předpisy, právní oznámení a/nebo podobné dokumenty účinné v Místě smlouvy, s přihlédnutím ke Směrnici o ochraně údajů (Směrnice 95/46/ES) a Směrnici o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice/2002/58/ES, ve znění Směrnice 2009/136/EC).

3 Pokud týká zásad e-mailové komunikace s Vlastníky účtů, přijala společnost Bohemia Casino postupy nejlepší praxe.

4 Výše uvedené je zavedeno za účelem ujištění Vlastníků účtů, že osobní údaje vždy a za všech okolností:

 • a. jsou zpracovávány v souladu s právy dotyčného Vlastníka účtu;
 • b. jsou zpracovávány čestně a zákonným způsobem;
 • c. jsou získány pouze pro konkrétní a zákonný účel;
 • d. jsou adekvátní, relevantní a přiměřené danému účelu;
 • e. jsou přesné a aktuální;
 • f. jsou uchovávány bezpečným způsobem;
 • g. nejsou uchovávány déle, než je nezbytné pro daný účel;
 • h. nejsou převáděny do jurisdikcí nedodržujících výše uvedené Směrnice; and
 • i. používány pro marketingové účely na základě principu opt-in (uživatel musí vyjádřit souhlas aby jeho osobní údaje byly použity).

5 Společnost Bohemia Casino zpřístupní osobní údaje svých Vlastníků účtů, spolu s ostatními informacemi a záznamy, týkajícími se Vlastníků účtů, pokud to bude vyžádáno Regulačním úřadem, nebo pokud to bude náplní jakéhokoli ustanovení Rozhodného práva.

6 Společnost Bohemia Casino instruuje a autorizuje Finanční instituci, která spravuje účet Vlastníka účtu, aby zpřístupnila jakékoli informace týkající se účtu Vlastníka účtu na žádost Regulátora.

7 Pro účely odhalování a regulace podvodů Vlastník účtu souhlasí, že společnost Bohemia Casino má právo předat jeho osobní údaje třetím stranám, například tzv. poskytovatelům služeb AVS (Address Verification System, Systém ověřování adres), Poskytovatelům platebních služeb a Finančním institucím. Dále si společnost Bohemia Casino vyhrazuje právo předat osobní údaje Vlastníka účtu příslušným stranám v případech, ve kterých má společnost důvodné podezření na podvod, související se Zákaznickým účtem.

8 Společnost Bohemia Casino uchovává osobní údaje a detaily o všech transakcích Vlastníka účtu po dobu minimálně deseti let po uzavření jeho Zákaznického účtu. Společnost Bohemia Casino vymaže osobní údaje Vlastníka účtu pokud na jeho účtu nebyla nikdy zaznamenána žádná transakce.

9 Telefonní hovory mohou být nahrávány a použity pro účely školení. Jejich obsah může být předán na žádost jakéhokoli Regulačního úřadu a/nebo v rámci jakéhokoli platného ustanovení v Rozhodném právu. Hovory a elektronická komunikace jsou uloženy po dobu jednoho roku a poté jsou ze systému vymazány.

10 Veškeré materiály, odevzdané se žádostmi o Ceny, se stávají majetkem společnosti Bohemia Casino a nebudou vráceny.

11 Společnost Bohemia Casino si vyhrazuje právo zpracovat osobní údaje Vlastníka účtu pro účely Řízení vztahů se zákazníky (CRM). Marketingové materiály budou zasílány pouze Vlastníkům účtů kteří vyjádřili souhlas s použitím svých osobních údajů.

12 Osobní údaje Vlastníka účtu budou přístupné zaměstnancům společnosti Bohemia Casino v rámci skupiny Unibet Group. Společnost Bohemia Casino předá osobní údaje Vlastníka účtu třetím stranám jiným než je Regulátor nebo Státní úřady pouze na základě principu opt-in (pokud s tím Vlastník účtu vyjádří souhlas), nebo pokud to po ní bude požadovat legislativa. Vlastník účtu má právo vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, provést jejich opravu a/nebo vymazat nesprávné nebo nevhodné údaje.

13 Dotazy týkající se ochrany soukromí údajů lze zasílat na adresu podpora@bohemiacasino.cz

  Cookies, tagy a další identifikátory ("cookies")

1 Přijetím Pravidel Bohemia Casino nebo použitím Služeb Vlastník účtu akceptuje fakt, že společnost Bohemia Casino použije soubory cookies.

2 Webové stránky využívají cookies pro následující účely:

 • a. k identifikaci upřednostňovaného jazyka Vlastníka účtu, aby byl daný jazyk při návratu Vlastníka účtu na Webové stránky zvolen automaticky;
 • b. k zajištění toho, že sázky zadané Vlastníkem účtu jsou spárovány se sázkovým kupónem a účtem Vlastníka účtu;
 • c. k zajištění toho, že Vlastník účtu obdrží veškeré bonusy, na které má nárok, a
 • d. k analýze provozu na Webových stránkách, která nám umožňuje provést vhodná zlepšení.

Mějte prosím na vědomí, že Webové stránky není možné používat bez cookies. Pokud potřebujete další informace o používání cookies ze strany společnosti Bohemia Casino, kontaktujte prosím společnost Bohemia Casino na e-mailové adrese: podpora@bohemiacasino.cz

Zabezpečení a šifrování

Po přihlášení budou všechny informace zaslané na stránky i ze stránek Bohemia Casino šifrovány pomocí 128bitové technologie SSL (Secure Socket Layer). Použitý certifikát SSL vystavuje a ověřuje Trustwave, více informací získáte kliknutím na obrázek.

 
Informace o vaší kreditní kartě jsou zašifrovány a odeslány společnosti Bohemia Casino přes internet pouze jednou.Poté se uloží v zašifrované podobě v zabezpečených systémech Bohemia Casino . Společnost Bohemia Casino je odhodlána chránit důvěrné informace svých zákazníků, a jako součást těchto snah je certifikována v souladu s normou pro zabezpečení plateb kreditními kartami (Payment Card Industries Data Security Standard).

Bezpečnostní systémy a aplikace Bohemia Casino jsou testovány několikrát za rok nezávislými odborníky v oblasti bezpečnosti. Kromě toho má Bohemia Casino tzv. systém detekce neoprávněného přístupu (Intrusion Detection System), který neustále sleduje veškerý síťový provoz z hlediska možných útoků a napadení.

Společnost Bohemia Casino má vlastní útvar zabývající se možnými podvody a disponuje pokročilými systémy pro detekci a prevenci podezřelých aktivit, takže webové stránky Bohemia Casino zůstávají bezpečným místem pro sázení a hraní za rovných podmínek. Jakýkoliv účet zapojený do podezřelých aktivit bude pozastaven a v plném rozsahu podroben vyšetřování. Pokud byste jako uživatel měli jakékoliv pochybnosti o aktivitě na svém účtu, například nerozpoznané transakce v transakční historii nebo překvapující změny zůstatku, prosíme ihned nás kontaktujte.

Casino hry

Aby byla zajištěna poctivost, naše hry pracují s generátorem náhodných čísel (RNG), který, jak název napovídá, generuje náhodná čísla. To zaručuje, že nemůže docházet k žádné manipulaci, a to ze strany společnosti ani ze strany zákazníka. Děláme to z úcty k našim zákazníkům a chceme splňovat náročné mezinárodní normy.

Tento generátor náhodných čísel je nezávisle testován a schválen společností Technical Systems Testing, která je certifikovanou společností registrovanou v Kanadě.