Pravidla a podmínky

Tisk

Tabulka obsahu

1 Všeobecné informace – definice a podmínky

1.1Unibet” znamená Trannel International Ltd, společnost registrovanou 28. března 2000 na Maltě pod registračním číslem společnosti C 26127, se sídlem na adrese „Fawwara Bldgs”, Msida Road, Gzira GZR1405, Malta; Tel. +356 2133 3532; Fax +356 2133 3577; email info-cz@unibetsupport.com; web www.unibet.com.
 

1.2BohemiaCasino” je značkou, která je pod herní licencí Unibet (International) Ltd.

1.3Pravidla Unibet” znamená podmínky, představující kompletní, konečnou a exkluzivní dohodu mezi Vlastníkem účtu a společností Unibet, kterými se řídí smluvní vztah mezi společností Unibet a Vlastníkem účtu. Pravidla Unibet nahrazují a spojují veškeré předchozí smlouvy, prohlášení a dohody mezi Vlastníkem účtu a společností Unibet. Založením Zákaznického účtu, registrací, přihlášením, používáním Služeb, účastí na hrách, či přijetím jakékoli Ceny návštěvník nebo Vlastník účtu plně rozumí a souhlasí že:

 • a. se stává účastníkem Pravidel Unibet,
 • b. si přečetl, porozuměl a bude se řídit těmito podmínkami, a
 • c. přijme veškeré podmínky zde stanovené.

Společnost Unibet může Pravidla Unibet kdykoli aktualizovat, doplnit, měnit a opatřit dodatky. Jakýkoli podstatný dodatek k Pravidlům Unibet bude společností Unibet před nabytím účinnosti oznámen Vlastníkům účtů.

Veškeré zmínky o Pravidlech Unibet v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak. Veškeré odkazy na „určitý” pojem zahrnují i „nějaký” pojem a naopak.

1.4Vlastník účtu” je osoba, která vytvořením Zákaznického účtu na Webových stránkách vešla ve smluvní vztah se společností Unibet.

1.5Zákaznický účet” je účet, založený Vlastníkem účtu pro transakce v dobrém úmyslu za účelem vytvoření běžného komerčního vztahu se společností Unibet a se záměrem provádět sázkové a jiné herní transakce.

1.6Smlouva“ znamená smluvní vztah mezi společností Unibet a Vlastníkem účtu, který je ustanoven a řídí se Pravidly Unibet, tedy "Smluvními podmínkami".

1.7Regulační úřady“ znamená úřady Malty.

1.8Rozhodné právo“ znamená právo státu Malta.

1.9Místo smlouvy“ je Malta.

1.10Regulátor“ je Maltský úřad pro hry (Malta Gaming Authority), což je regulatorní úřad, založený státem Malta pro regulaci všech druhů herních aktivit na Maltě. Více informací získáte na adrese www.mga.org.mt.

1.11Webové stránky“ znamená Internetový portál na adrese www.unibet.com, kde jsou k dispozici veškeré aktualizované informace o činnosti společnosti Unibet a prostřednictvím kterého jsou Vlastníkům účtů poskytovány Služby.

1.12Služby“ zahrnují hrací a sázecí nabídky, poskytované společností Unibet Vlastníku účtu na Webových stránkách.

1.13Herní a sázkové poplatky“ jsou zvláštní daně, uplatňované na hry a sázky na Maltě.

1.14Karta“ znamená jakýkoli druh platební karty, ať už „platební“, „úvěrové“, „debetní“, „kreditní“, „virtuální“, či jiné podobné.

1.15Poskytovatel platebních řešení“ je třetí strana, která vystupuje jako zprostředkovatel plateb různými platebními metodami.

1.16Finanční instituce“ je banka a/nebo jiná instituce, řízená příslušným zákonem o tuzemských finančních službách nebo podobnou legislativou.

1.17Vyšší moc“ znamená jakýkoli případ nebo podmínky, které jsou mimo rozumnou kontrolu stran a které vedou ke zpoždění nebo neplnění smluvních závazků dotčené strany. Pro účely Pravidel Unibet tyto případy a podmínky zahrnují Nečekané přírodní události, zákonná omezení (včetně odejmutí nebo neposkytnutí jakékoli nutné licence, pokud takové odejmutí nebo neposkytnutí není způsobeno chybou dotčené strany), války, nepokoje, výtržnosti, občanské nepokoje, povstání, teroristické činy, požár, výbuch, záplavy, krádeže, úmyslné poškození, stávky, blokování pracoviště a/nebo jiné příčiny mimo rozumnou kontrolu strany, jejíž plnění je ovlivněno.

1.18Klientská aplikace“ je aplikace určená k prohlížení Internetu, otevřená Vlastníkem účtu za účelem použití Služeb.

1.19Software“ znamená veškerý software, používaný společností Unibet za účelem nabídky a/nebo provozu Služeb a/nebo provozu Klientských aplikací.

1.20Cena“ je částka, bonus, nebo odměna, kterou může vyhrát Vlastník účtu.

1.21Neaktivní účet“ je Zákaznický účet, u kterého není záznam o přihlášení nebo odhlášení po dobu přesahující 12 po sobě jdoucích měsíců.

1.22 Veškeré obchodní značky, značky služeb a obchodní jména, stejně jako obrazový materiál, grafické prvky, text, koncepty a metody (dále společně „Duševní aktiva“), která se nalézají na Webových stránkách, v Klientských aplikacích, stejně jako ostatní materiál tam obsažený, jsou exkluzivním vlastnictvím společnosti Unibet a/nebo dodavatelů a partnerů společnosti Unibet. Vlastník účtu nemá právo na využití či jiné užití jakéhokoli Duševního aktiva k jakémukoli účelu kromě takových účelů, které jsou dovoleny legislativou.

2 Licence

Společnost Unibet získala od Regulátora souhlas poskytovat Služby. Regulátor vydal a spravuje následující související licence:

 • MGA/CL1/106/2000, vydaná 30. listopadu 2010;
 • MGA/CL1/487/2008, vydaná 4. června 2009, provozováno na herním systému společnosti Microgaming Europe Limited;
 • MGA/CL1/1173/2016, vydaná 17. května 2016, provozováno na herním systému společnosti Stakelogic Malta Limited;
 • MGA/CL1/729/2011 obnovená 8. března 2012, provozováno na herním systému společnosti Net Entertainment Malta Limited;
 • MGA/CL1/863/2013, vydaná 4. června 2013, provozováno na herním systému společnosti AG Software Ltd;
 • MGA/CL1/861/2013, vydaná 17. července 2013, provozováno na herním systému společnosti Evolution Gaming Malta Ltd;
 • MGA/CL1/862/2013, vydaná 7. srpna 2013, provozováno na herním systému společnosti Play’n Go Malta Ltd;
 • MGA/CL1/888/2013 vydaná 28. října 2013 – provozováno na herním systému společnosti NYX Interactive Malta Ltd;
 • MGA/CL1/936/2013 vydaná 20. března 2014 – provozováno na herním systému společnosti Thunderkick Malta Ltd;
 • MGA/CL1/958/2014 vydaná 5. května 2014 - provozováno na herním systému společnosti Yggdrasil Gaming Ltd;
 • MGA/CL1/1055/2014 vydaná 12. března 2015 – prozovanáno na herním systému společnosti Relax Gaming Limited;
 • MGA/CL1/1129/2015 vydaná 5.  října 2015 – provozováno na herním systému společnosti Greentube Malta Ltd;
 • MGA/CL2/106/2000, vydaná 1. července 2010;
 • MGA/CL2/668/2010, vydaná 5. července 2011, provozováno na herním systému společnosti Kambi (Malta) Ltd;
 • MGA/CL3/927/2013 vydaná 9. ledna 2014 – provozováno na herním systému společnosti Relax Gaming Limited.

3 Pravidla účtu

3.1 Vytvoření Zákaznického účtu

3.1.1 Žádná osoba se nesmí zúčastnit hry o peníze pokud není Vlastníkem účtu. Pro registraci hráče musí osoba odeslat žádost o registraci a poskytnout alespoň následující údaje:

 • a. datum narození hráče (a věk nad osmnáct (18) let);
 • b. jméno a příjmení hráče;
 • c. adresu hráče;
 • d. platnou Emailovou adresu hráče; a
 • e. uživatelské jméno a heslo

3.1.2 Osoba, která žádá o registraci jako Vlastník účtu zaručuje a prohlašuje, že je starší osmnácti (18) let. Nezletilí se jako hráči nemohou registrovat a nemohou být vlastníky Zákaznického účtu. Společnost Unibet si vyhrazuje právo požadovat prokázání věku a provádět kontrolu za účelem ověření poskytnutých údajů. Zákaznický účet může být pozastaven až do doby dodání uspokojivého důkazu o věku vlastníka.

3.1.3 Osoba, která žádá o registraci jako Vlastník účtu dále zaručuje a prohlašuje:

 • a. že je fyzickou osobou (právnické osoby nebudou jako Vlastníci účtů akceptovány);
 • b. že není občanem Afgánistánu, Austrálie, Korejské lidově demokratické republiky, Dánska, Estonska, Etiopie, Francie, Hong Kongu, Iránu, Iráku, Itálie, Jordánu, Kuwaitu, Pákistánu,
  Portugalsko, Filipín, Španělska, Sýrie, Turecka, Rumunska, Írska, Spojených Států Amerických ani jiných teritorií USA, nebo Jemenu (ověřte si také výjimky pro jednotlivé země pro Casino-Games, Poker a Bingo);
 • c. že není profesionálním hráčem jakéhokoli sportu, soutěže, nebo ligy, pro něž společnost Unibet nabízí sázky;
 • d. že nemá omezenu právní způsobilost;
 • e. že nevystupuje v zastoupení jiné strany;
 • f. že není klasifikován jako kompulzivní nebo problémový hráč a není uveden (dobrovolně nebo nedobrovolně) na jakémkoli seznamu nebo v jakékoli databázi vyloučených hráčů;
 • g. že nepoužívá prostředky, pocházející ze zločineckých nebo jiných nezákonných aktivit;
 • h. že nepoužívá prostředky prostřednictvím Karty, k jejímuž používání není oprávněn, případně nepoužívá Kartu vedenou ve státě, kde jsou sázky a hry zakázány;
 • i. že neprovádí zločinné aktivity, ve kterých by byl přímo nebo nepřímo zapojen jakýkoli Zákaznický účet;
 • j. že není vlastníkem aktivního účtu u jiné právnické osoby, která je součástí stejné skupiny jako společnost Unibet, tedy u jakýchkoli subjektů přímo nebo nepřímo ovládaných skupinou Unibet Group Plc;
 • k. že nebude využívat Služby, pokud jsou v zemi jeho bydliště nelegální nebo pokud pro něj existuje jiné omezení pro otevření herního účtu, nákup a použití Služeb společnosti Unibet a/nebo jinou účast v nabízených hrách. Je na zodpovědnosti Vlastníka účtu aby si ověřil, že jeho používání Webových stránek a Služeb společnosti Unibet je legální;
 • l. že nebude Webové stránky nebo Služby považovat za urážlivé, závadné, nekalé, ani neslušné; a
 • m. že bude udržovat informace na svém Zákaznickém účtu aktuální co se týče: jména a příjmení, země pobytu, platné Emailové adresy a telefonního čísla.

3.1.4 Osoba, žádající o Zákaznický účet potvrzuje a přijímá:

 • a. veškeré definice a ustanovení Pravidel Unibet;
 • b. Pravidla Unibet tak, jak jsou publikována na Webových stránkách, včetně všech jejich možných budoucích změn;
 • c. že Místem smlouvy je Malta; a
 • d. že Smlouva se řídí: (i) Pravidly Unibet tak, jak jsou publikovány v angličtině; (ii) jakýmikoli regulatorními ustanoveními nebo jinými rozhodnutími, učiněnými čas od času Regulačními úřady; (iii) Rozhodným právem Místa smlouvy.

3.1.5 Osoba, žádající o registraci zaručuje a prohlašuje, že jakékoli informace, poskytnuté v rámci její žádosti jsou pravdivé a přesné. Pokud tomu tak není, společnost Unibet takovou osobu nebude registrovat a pokud taková osoba byla již zaregistrována, společnost Unibet zablokuje příslušný Zákaznický účet jakmile se dozví, že daná osoba poskytla při registraci nepravdivé informace.

3.2 Správa Zákaznického účtu

3.2.1 Společnost Unibet si vyhrazuje právo kdykoli a dle vlastního uvážení:

 • a. odmítnout otevřít Účet Unibet a/nebo uzavřít nebo pozastavit stávající Účet Unibet bez jakéhokoli vysvětlení;
 • b. odmítnout přijmout vklady bez jakéhokoli vysvětlení;
 • c. požadovat dokumenty pro ověření (i) identity Vlastníka účtu, (ii) jeho/její pověření k používání konkrétní Karty a/nebo (iii) jiných fakt a informací poskytnutých Vlastníkem účtu. Takový požadavek může být učiněn kdykoli a společnost Unibet si vyhrazuje právo pozastavit během řízení platnost účtu;
 • d. převést nebo poskytnout v rámci licence, bez předchozího upozornění, data, týkající se Vlastníka účtu na jakoukoli právnickou osobu v kterékoli zemi, která je řízena a kontrolována skupinou Unibet Group Plc., pokud společnost Unibet zaručí, že tyto data budou po celou dobu převáděna a spravována v souladu s příslušnou legislativou, zákony na ochranu osobních údajů, atd.;
 • e. převést nebo poskytnout v rámci licence, bez předchozího upozornění, práva a povinnosti ve vztahu k Vlastníku účtu na jakoukoli právnickou osobu v kterékoli zemi, která je řízena a kontrolována skupinou Unibet Group Plc., pokud společnost Unibet zaručí dodržení takových závazků;
 • f. držet a spravovat peněžní prostředky, patřící Vlastníkům účtů v souladu s všeobecně přijímanými pravidly pro správu příslušných peněžních prostředků; to může zahrnovat použití Finanční instituce a/nebo Poskytovatele platebních řešení za účelem držení peněžních prostředků jménem a ve prospěch Vlastníků účtů;
 • g. zabavit a/nebo konfiskovat částky, které jsou k dispozici na Zákaznickém účtu a/nebo odmítnout uznat požadavek na výplatu pokud došlo, přímo nebo nepřímo: (i) k porušení Pravidel Unibet, a/nebo (ii) jiným nepovoleným aktivitám v souvislosti s událostí, na níž bylo vsazeno a/nebo v souvislosti s používáním Zákaznického účtu (například, ale nikoli pouze porušení zákona nebo jiných předpisů, porušení práv třetích stran, podvodu či klamání);
 • h. pozastavit a/nebo zrušit účast Vlastníka účtu na hrách, propagačních aktivitách, soutěžích, nebo jiných službách, kdykoli je společnost Unibet toho názoru, že existují legitimní obavy, že Zákaznický účet je, byl, nebo by mohl být použit pro nelegální, podvodné, nebo nečestné praktiky;
 • i. pozastavit a/nebo zrušit účast Vlastníka účtu na Službách, a/nebo zabavit či zkonfiskovat prostředky na jeho Zákaznickém účtu pokud je Vlastník účtu přistižen při podvádění, nebo pokud společnost Unibet zjistí, že Vlastník účtu použil nebo využil systém (včetně strojů, robotů, počítačů, software, nebo jakéhokoli jiného automatického systému), který je navržen tak, aby porazil nebo byl schopen porazit Klientskou aplikaci a/nebo Software.
 • j. odmítnout a / nebo zrušit výběr nevyužitých nebo jinak nevyužívaných vkladů až do jejich ověření se považuje za vyhovující

3.2.2 Pokud byl Účet Unibet pozastaven v souladu s výše uvedenými ustanoveními a zůstává uzavřen/pozastaven po dobu více než 12 měsíců, vyhrazuje si Unibet právo účtovat měsíční správní poplatek až do chvíle, kdy je zůstatek účtu roven nule. Unibet si vyhrazuje právo uzavřít Pozastavený účet, jakmile zůstatek účtu dosáhne nuly. Pokud na účtu nejsou žádné finanční prostředky, poplatek nebude účtován a účet bude okamžitě uzavřen.

3.2.3 Společnost Unibet zaručuje a prohlašuje, že v kterémkoli okamžiku:

 • a. bude spravovat peněžní prostředky patřící Vlastníkům účtů bezpečným a vhodným způsobem; a/nebo
 • b. převezme náklady na a zaplatí Herní a sázkové poplatky tak, jak jsou aplikovatelné v Místě smlouvy;
 • c. bude spravovat data, týkající se Vlastníka účtu v souladu s příslušnou legislativou, zákony na ochranu osobních údajů atd.;
 • d. nebude klientům nabízet možnost převodu jakýchkoli prostředků mezi zákaznickými účty.

3.2.4 Společnost Unibet vede finanční prostředky Vlastníků účtů odděleně od svých vlastních prostředků na zákaznickém účtu u Finanční instituce schválené Regulátorem.

3.2.5 Prostředky na Zákaznickém účtu nejsou úročeny. Vlastník účtu by neměl společnost Unibet považovat za finanční instituci.

3.2.6 Vlastník účtu může mít otevřen v jednu chvíli pouze jeden Zákaznický účet. Pokud by toto pravidlo bylo porušeno, společnost Unibet si vyhrazuje právo zablokovat a/nebo smazat další Zákaznické účty(s), otevřené Vlastníkem účtu v rozporu s tímto ustanovením a přemístit veškeré prostředky z nich na jeden Zákaznický účet. Případné bonusy na dalších Zákaznických účtech nebudou převedeny.

3.2.7 Zákaznický účet není přenositelný. Hráči mají zakázáno prodávat či převádět na, nebo nabývat účty od ostatních hráčů. Mezi Zákaznickými účty nelze převádět prostředky.

3.2.8 Vlastník účtu nesmí umožnit jiné osobě, včetně nezletilých osob, použití nebo opakované použití jeho Zákaznického účtu, přístup k, nebo použití jakéhokoli materiálu nebo informací z Webové stránky, přijetí jakékoli Ceny, či přístup k a/nebo účast ve Službách.

3.3 Zodpovědné hraní – nastavení účtu

3.3.1 V nastavení Zákaznického účtu může Vlastník účtu:

 • a. nastavit limitní částku, kterou může vsadit či uložit na svůj Zákaznický účet v rámci stanoveného časového období v závislosti na zemi jeho trvalého bydliště;
 • b. vyloučit sám sebe z účasti na hrách po určité časové období.

3.3.2 Vlastník účtu, který nastavil limit dle výše uvedeného postupu, může tento limit změnit či zcela zrušit v nastavení Zákaznického účtu. Zvýšení či zrušení limitu se projeví 7 dnů od okamžiku, kdy společnost Unibet zaregistrovala tuto změnu. Snížení limitu se projeví okamžitě po zaregistrování změny ze strany společnosti Unibet. Společnost Unibet nepřijme sázku od hráče v rozporu s limitem či vyloučením nastaveným Vlastníkem účtu v souladu s výše uvedeným postupem.

3.3.3 Pokud se společnost Unibet domnívá, že hraní určitému hráči způsobí finanční nebo osobní problémy, vyhrazuje si právo zrušit takovému hráči jeho Zákaznický účet.

3.3.4 Hraní může vyvolávat závislost. Pokud se nějaký hráč domnívá, že potřebuje k překonání takové závislosti pomoc, je mu na tomto odkazu link  k dispozici sekce Zodpovědné hraní.

3.4 Neaktivní účty

3.4.1 „Neaktivní účet“ je Zákaznický účet, u kterého není záznam o přihlášení nebo odhlášení po dobu přesahující 12 po sobě jdoucích měsíců.

3.4.2 Společnost Unibet si vyhrazuje právo účtovat za neaktivní Účty měsíční administrativní poplatek. Měsíční poplatek pro Zákaznické účty vedené v Eurech je 5 EUR. Pro Zákaznické účty vedené v jiných měnách jsou účtovány tyto poplatky: 10 BGN, 13 BRL, 7 CAD, 5 CHF, 130 CZK, 35 DKK, 4 GBP, 38 HRK, 1320 HUF, 17 LTL, 4 LVL, 40 NOK, 20 PLN, 20 RON, 50 SEK, 7 USD. Administrativní poplatky jsou účtovány a z Neaktivních účtů odečteny na začátku měsíce, který následuje po měsíci kdy se Zákaznický účet stal neaktivním.

3.4.3 Společnost Unibet si vyhrazuje právo uzavřít Neaktivní účet poté, co jeho zůstatek dosáhne hodnoty nula. Všichni Vlastníci účtů jejichž Zákaznické účty Accounts jsou neaktivní po dobu dvanácti měsíců obdrží 30 dní před účtováním prvního poplatku oznámení o účtování poplatků. Vlastníci účtů tak mohou během těchto třiceti dní své Zákaznické účty opětovně aktivovat tak, že ze přihlásí a odhlásí, či převedou zůstatek. V takovém případě jim nebudou účtovány žádné poplatky. Vlastníkům účtů, kteří své Zákaznické účty opětovně aktivují do tří měsíců, budou vráceny poplatky za neaktivní účet.

3.4.4 Společnost Unibet si vyhrazuje právo v souladu s předpisem Remote Gambling Regulations převést zůstatek Negativního účtu na účet MGA (Maltese Gaming Authority – Úřad pro hry), pokud:

 • a. na Zákaznickém účtu nebyly zaznamenány po dobu třiceti po sobě jdoucích měsíců žádné transakce; a
 • b. Společnost Unibet vynaložila rozumné úsilí na kontaktování

Vlastníka Neaktivního účtu, ale Vlastník účtu nebyl nalezen, či nepředal požadované platební pokyny.

Jakmile je zůstatek účtu převeden na MGA, peněžní prostředky propadají a Neaktivní účet je uzavřen.

3.5 Zpětné zúčtování

3.5.1 Za podmínek uvedených v článcích níže a aniž by byla dotčena práva společnosti Unibet požadovat náhradu v rámci jakékoli aplikovatelné legislativy, předpisu, nařízení či politiky, nebo v rámci jakéhokoli jiného ustanovení Pravidel, má společnost Unibet právo zablokovat Zákaznický účet poté, co bylo ve vztahu k takovému účtu vyžádáno Zpětné zúčtování.

3.5.2 Po vyžádání Zpětného zúčtování společnost Unibet zašle Vlastníkovi účtu na Emailovou adresu uvedenou v jeho kontaktních informacích „Oznámení o zpětném zúčtování“ za účelem potvrzení identity Vlastníka účtu a platební metody, použité k převodu jakýchkoli finančních prostředků, které nemají žádnou souvislost se Zpětným zúčtováním („Nesouvisející finanční prostředky“) na Zákaznický účet Vlastníka účtu.

Pokud Vlastník účtu po odeslání Oznámení o zpětném zúčtování nepotvrdí svou identitu a platební metodu použitou k převodu Nesouvisejících finančních prostředků na svůj Zákaznický účet, společnost Unibet zašle Vlastníkovi účtu na Emailovou adresu, kterou má k dispozici, dvě písemná upozornění, z nichž každé bude zpoplatněno poplatkem za zpracování ve výši padesáti (50) GBP, na úhradu kterého budou použity Nesouvisející finanční prostředky.

3.5.3 Tam, kde byl Zákaznický účet zablokován v souvislosti se Zpětným zúčtováním a Vlastník účtu:

 • a. se ke svému Zákaznickému účtu nepřihlásil po dobu třiceti (30) po sobě následujících měsíců; nebo
 • b. nepotvrdil společnosti Unibet svou identitu a detaily platební metody, použité pro převod Nesouvisejících finančních prostředků na svůj Zákaznický účet a poté požadoval výběr finančních prostředků;

budou jakékoli Nesouvisející finanční prostředky na Zákaznickém účtu považovány za finanční prostředky na Neaktivním účtu a společnost Unibet převede zůstatek na Zákaznickém účtu Vlastníka účtu na účet MGA (Maltese Gaming Authority - Úřad pro hry).

3.6 Zrušení Zákaznického účtu

3.6.1 Vlastník účtu má možnost uzavřít svůj Zákaznický účet kontaktováním Zákaznické podpory Unibet za použití kontaktních údajů uvedených v sekci Webových stránek „Potřebujete pomoc“ (www.unibet.com/help), ať už telefonicky nebo e-mailem. Veškeré finanční prostředky na účtu budou převedeny Vlastníkovi účtu.

3.6.2 V případě uzavření stávajícího účtu budou ctěny veškeré již uzavřené závazky.

3.6.3 Vlastníkům účtů, kteří si přejí vyzvednout finanční prostředky uložené na uzavřeném, uzamčeném či vyloučeném účtu, se doporučuje kontaktovat Zákaznickou podporu.

3.6.4 V případě uzavření Zákaznického účtu z důvodu závislosti na hraní nebo podvodu si zákazník u Unibet nesmí otevřít nový herní účet. Společnost Unibet neponese odpovědnost v případě, že se Majiteli účtu podaří otevřít nový účet, ani za jakékoli přímé či nepřímé následné škody. Společnost Unibet si rezervuje právo kdykoli uzavřít účet otevřený v rozporu s tímto pravidlem.

 

4 Pravidla plateb

4.1 Vklady a výběry z Unibet účtu musí být provedeny prostřednictvím Finanční Instituce nebo Poskytovatele platebních řešení. Postupy, podmínky a ujednání se mohou čas od času lišit, stejně jako mezi různými zeměmi a různými Finančními institucemi. Aktuální stav je k dispozici při přihlášení na Webové stránky pod záložkou ,,Vklad" nebo ,,Výběr“.

4.2 Společnost Unibet neprovede platbu převyšující dva tisíce Eur (nebo její ekvivalent v rámci operační měny) ze Zákaznického účtu žádnému Vlastníkovi účtu, dokud totožnost majitele účtu, věk a bydliště nebyly ověřeny.

4.3 Společnost Unibet může pověřit Poskytovatele platebních řešení aby jednal, přijímal vklady, držel a spravoval finanční prostředky a/nebo prováděl urychlené výběry v zastoupení společnosti Unibet.

4.4 Společnost Unibet nepřijímá peněžní prostředky v hotovosti přímo zaslané nebo přímo předané společnosti Unibet nebo Poskytovateli platebních řešení.

4.5 Společnost Unibet převede všechny finanční prostředky obdržené od majitele účtu nebo jeho jménem, a dále finanční prostředky splatné Vlastníkovi účtu, na Zákaznický účet.

4.6 Způsob vkladu na Zákaznický účet/výběru ze Zákaznického účtu.

4.6.1 Vlastník účtu může pouze:

 

 • a. provádět vklady na svůj Zákaznický účet pomocí své osobní Karty nebo prostřednictvím svého osobního účtu vytvořeného u jedné z Finančních institucí nebo jejich koncesionářů;
 • b. požádat o výběr finančních prostředků uložených na jeho Zákaznickém účtu na jeho osobní účet vytvořený u jedné z Finančních institucí nebo jejich koncesionářů.

4.6.2 Vlastník účtu je odpovědný za poskytnutí správných údajů o svém osobním účtu společnosti Unibet za účelem provádění výběrů z jeho Zákaznického účtu.

4.6.3 Vlastník účtu nesmí umožnit třetím stranám používat jeho Zákaznický účet k provádění vkladů na jeho Zákaznický účet nebo výběrů z jeho Zákaznického účtu.

4.6.4 Soulad s výše uvedenými ustanoveními je výhradní odpovědností Vlastníka účtu.

4.7 Společnost Unibet nesmí přijímat sázky od majitele účtu, pokud Zákaznický účet nebyl založen jménem Vlastníka účtu a na Zákaznickém účtu nejsou odpovídající prostředky k pokrytí částky sázky, nebo nejsou finanční prostředky nezbytné k pokrytí výše sázky schváleným způsobem poskytnuty.

4.8 Společnost Unibet nepoužije kladný zůstatek Zákaznického účtu jinak než na:

 • a. připsání částky sázky, provedené Vlastníkem účtu, případně částky sázky, kterou Vlastník účtu uvádí jako částku, kterou chce vsadit v průběhu hry, kterou hraje, nebo se chystá hrát, na vrub Zákaznického účtu;
 • b. převedení kladných prostředků na Zákaznickém účtu Vlastníkovi účtu, a to na žádost Vlastníka účtu a v souladu s Předpisem 37 Pravidel pro hraní na dálku (Remote Gaming Regulations);
 • c. zaplacení rozumných bankovních poplatků za vklady a výběry peněžních prostředků; nebo
 • d. jiné účely povolené Pravidly pro hraní na dálku (Remote Gaming Regulations).

4.9 Zůstatek Zákaznického účtu může v případě Zpětného zúčtování nabýt negativní hodnoty.

4.10 Výběry finančních prostředků ze Zákaznického účtu jsou prováděny prostřednictvím plateb, adresovaných Vlastníkovi účtu, nebo převedených na bankovní účet vedený pod jménem Vlastníka účtu, podle výběru Vlastníka účtu. Kdykoli je to možné, je pro výběr finančních prostředků ze Zákaznického účtu použit stejný účet, který Vlastník účtu použil pro jejich vložení.

4.11 Pokud si Vlastník účtu přeje vybrat finanční prostředky, které vložil na svůj Zákaznický účet, aniž by je vsadil do jakékoli hry či sportovní sázky, vyhrazuje si společnost Unibet právo odmítnout převést finanční prostředky na jiný bankovní účet než ten, ze kterého vložené finanční prostředky pocházejí, pokud má společnost Unibet jakékoli podezření na podvod a/nebo praní špinavých peněz.

4.12 V závislosti na platební metodě zvolené Vlastníkem účtu mohou být uplatněny minimální a/nebo maximální limity pro vkládání finančních prostředků na účet.

4.13 Společnost Unibet si vyhrazuje právo naúčtovat Vlastníkovi účtu administrativní náklady v souvislosti s výběrem peněžních prostředků tak, jak je uvedeno na Webové stránce.

4.14 Sázení přes Internet může být v jurisdikci, ve které se Vlastník účtu nachází a/nebo v ní sídlí, nelegální; pokud tomu tak je, Vlastník účtu není oprávněn pro uzavírání sázek používat Karty.

4.15 Účast Vlastníka účtu ve Službách, pokud je takový Vlastník v jurisdikci, kde je taková účast zakázána zákonem, nebude mít vliv na jakékoli vsazené částky, či platby provedené ve prospěch společnosti Unibet.

4.16 Společnost Unibet, Regulátor či veškeré Regulační úřady mohou kontrolovat veškeré transakce za účelem prevence praní špinavých peněz. Veškeré podezřelé transakce zjištěné ze strany společnosti Unibet budou ohlášeny příslušným Regulační úřady.

4.17 Zaplacení a řádné zajištění zaplacení jakékoli daně v souvislosti s jakoukoli Cenou, pokud je taková daň aplikovatelná, je na zodpovědnosti Vlastníka účtu.

5 Bezpečnostní pravidla

5.1 Společnost Unibet považuje všechny informace, týkající se Vlastníka účtu, za přísně tajné. Tato data mohou být odtajněna, pokud si je vyžádají Regulační úřady, soud, nebo jiná zákonem stanovená instituce. V případě záměrného porušení těchto pravidel Vlastníkem účtu mohou být osobní údaje poskytnuty třetí straně pro účely vyšetřování.

5.2 Každému majiteli účtu je přiděleno číslo účtu. Vlastník účtu si vybere přihlašovací jméno a heslo. Vlastník účtu je zodpovědný za nešíření těchto údajů. Pokud se Vlastník účtu domnívá, že se k těmto informacím dostaly další osoby, měl by okamžitě kontaktovat Zákaznickou podporu společnosti Unibet – bude mu vydáno nové heslo. Společnost Unibet není povinna archivovat přihlašovací jména a hesla. Pokud Vlastník účtu ztratí, zapomene, nebo vyzradí své jméno nebo heslo třetí straně, nebo je jinak neschopen přihlásit se na Webovou stránku nebo ke Službám z jakéhokoli důvodu, který není na straně společnosti Unibet, nebude společnost Unibet zodpovědná ani povinná vzhledem k jakémukoli nároku, týkajícímu se takového Zákaznického účtu.

5.3 Veškeré telefonické konverzace mezi Vlastníky účtů a společností Unibet jsou zaznamenávány pro bezpečnostní a školící účely a také pro soulad s účetními a finančními předpisy.

5.4 Veškerá elektronická komunikace mezi Vlastníky účtů a společností Unibet je archivována za účelem plnění účetních a finančních předpisů.

5.5 Vklady provedené z Karty mohou být čas od času částečně nebo celkově zamítnuty ve spojitosti s bezpečnostními systémy, spravovanými ve spolupráci s Poskytovatelem platebních řešení a/nebo Finanční institucí. Tyto bezpečnostní opatření mohou vést k zamítnutí Karet, které jsou platné a legitimní, ale jejich zpracování v systému je v danou chvíli nemožné. Personál společnosti Unibet tyto systémy neřídí a nemá ani žádné informace o důvodech k zamítnutí určitých vkladů.

5.6 Společnost Unibet je oprávněna vyžádat si dokumenty k ověření identity a autorizace uživatele Karty, jakož i dalších skutečností sdělených Vlastníkem účtu před tím, než umožní vklady nebo výběry. To může znamenat malé zdržení. Čas od času mohou být provedena zpětné zúčtování - ta budou zpracována podle postupů společnosti Unibet.

5.7 Využití nebo zneužití chyby nebo neúplných informací na Webových stránkách, v Klientských aplikacích, nebo v Software či Službách na Webových stránkách je nelegální. Pokud Vlastník účtu zjistí jakoukoli takovou chybu nebo neúplnou informaci, je jeho povinností:

 • a. jakýmkoli způsobem toho nevyužít;
 • b. držet informace o tom v tajnosti;
 • c. při zjištění takové skutečnosti to oznámit společnosti Unibet Emailem, zaslaným na adresu info-cz@unibetsupport.com.

Bez újmy vzhledem k ostatním nápravným prostředkům, které jsou k dispozici v rámci legislativy nebo apelačního práva, pokud Vlastník účtu nesplní požadavky tohoto ustanovení, společnost Unibet:

 • a. bude mít právo na plnou kompenzaci jakýchkoli nákladů, které mohou být spojeny s existencí této chyby nebo neúplných informací, stejně jako kompenzaci škod, vzniklých porušením tohoto ustanovení Vlastníkem účtu;
 • b. si vyhrazuje právo, zvláště ale nikoli pouze, zablokovat Zákaznický účet Vlastníka účtu, a/nebo zablokovat či odečíst celý nebo částečný zůstatek na Zákaznickém účtu bez předchozího upozornění tak, aby pokryla část nebo celou škodu, která byla utrpěna nebo se očekává, že bude utrpěna společností Unibet.

5.8 Identita Vlastníka účtu bude zjištěna na základě všech informací jako je jméno, poštovní adresa, Emailová adresa, čísla kreditních nebo debetních karet a jakýchkoli jiných informací, které mohou být požadovány.

6 Prohlášení

6.1 Pravidly Unibet tak, jak jsou publikována v angličtině a jak jsou čas od času aktualizována, se řídí Smlouva. Překlady do jiných jazyků jsou poskytovány v dobré víře a jako služba. V případě jakéhokoli konfliktu mezi anglickou verzí a překladem je rozhodující anglická verze.

6.2 Vlastník účtu by se měl řídit příslušnou legislativou, platnou v jurisdikci, ve které má trvalé bydliště nebo kde se zdržuje. Společnost Unibet Vlastníků, účtů neposkytuje rady ohledně daňové nebo právní problematiky. Pokud Vlastník účtu potřebuje poradit v oblasti daní nebo práva, měl by kontaktovat příslušné poradce nebo úřady v jurisdikci, ve které má trvalé bydliště nebo kde se zdržuje.

6.3 Pokud by společnost Unibet byla soudem nebo jinou podobnou institucí s právní příslušností označena za jakkoli zodpovědnou, pak je zodpovědnost společnosti Unibet omezena částkou sázky, případně částkou čisté výhry Vlastníka účtu, podle toho která z těchto dvou částek je menší. Případně, pokud by to bylo relevantní a aplikovatelné, lze použít částku na Zákaznickém účtu, případně částku na něj převedenou či z něj vybranou, opět podle toho, která je menší.

6.4 Společnost Unibet si vyhrazuje právo k řešení jakýchkoli sporů dle svého uvážení a podle principu zvykového práva.

6.5 Společnost Unibet není nijak spojena s ani přidružena k sportovním týmům, sportovním organizátorům, či hráčům/sportovcům, zobrazeným na její Webové stránce a nenárokuje si žádná práva duševního vlastnictví v souvislosti s jejich jménem nebo obrazovou podobou, které jsou použity pouze za účelem poskytování Služeb.

6.6 Společnost Unibet neposkytuje žádné prohlášení nebo záruku, výslovně nebo nevýslovně, co se týče práva Vlastníka účtu na účast ve Službách. Podobná prohlášení nebo záruky nemají právo poskytovat ani zaměstnanci společnosti Unibet, držitelé jejich licencí, její distributoři, velkoobchodníci, přidružené společnosti, dceřinné společnosti, reklamní, propagační a jiné agentury, mediální partneři, zástupci, nebo prodejci. Vlastník účtu se zavazuje nepoužívat Služby, zakládat, používat, nebo opakovaně používat Zákaznický účet, vstupovat na Webovou stránku, ani přijímat jakoukoli Cenu pokud plně neporozuměl, nesouhlasí s, nepřeje si stát se účastníkem a plnit bez výjimky všechna Pravidla Unibet zde obsažená tak, jak mohou být čas od času aktualizována.

6.7 Společnost Unibet neuznává ani nepřijímá jakoukoli odpovědnost za škody a/nebo ztráty Vlastníka účtu a/nebo třetí strany přímo či nepřímo způsobené tím, že Vlastník účtu:

 • a. provedl vklad na svůj Zákaznický účet prostřednictvím Karty nebo účtu třetí strany;
 • b. požádal o výběr ze svého Zákaznického účtu na účet třetí strany;
 • c. poskytl nesprávné informace o svém osobním účtu za účelem provádění výběrů ze svého Zákaznického účtu;
 • d. umožnil třetím stranám použít svůj Zákaznický účet k provedení vkladů na svůj Zákaznický účet nebo výběrů ze svého Zákaznického účtu.

6.8 Vlastník účtu se zavazuje provést veškerá opatření k ochraně dat a Software, uložených na jeho počítači, proti poškození nebo jakémukoli druhu průniku.

6.9 Připojení k Webovým stránkám a účast Vlastníka účtu na jakýchkoli Službách je plně na zodpovědnosti Vlastníka účtu.

6.10 Společnost Unibet neuznává ani nepřijímá jakoukoli zodpovědnost za škodu nebo ztráty, utrpěné Vlastníkem účtu a/nebo třetími stranami a způsobené přímo nebo nepřímo v souvislosti s:

 • a. jakoukoli chybou, tiskovou chybou, špatnou interpretací, přeslechnutím, špatným přečtením, špatným překladem, pravopisnou chybou, chybou transakce, technickou chybou, technickým ohrožením, chybou při registraci, zřejmou chybou, zrušením hry z jakéhokoli důvodu, vyšší mocí a případně jakékoli jiné podobné události;
 • b. jakýmkoli porušením Pravidel Unibet;
 • c. jakoukoli dohodou nebo nezákonnou činností;
 • d. jakoukoli radou, poskytnutou společností Unibet;
 • e. jakoukoli chybou centrálního počítačového systému společnosti Unibet či jakékoli jeho části; zpožděním, ztrátou, chybou nebo vynecháním v souvislosti s jakýmkoli telekomunikačním nebo jiným systémem pro přenos dat; a/nebo
 • f. jakoukoli finanční ztrátou nebo rizikem, včetně ale nikoli pouze výkyvů v měnových kurzech;

6.11 Vlastník účtu si je vědom, že Služby, poskytované na Webových stránkách jsou určeny pro zábavu. Vlastník účtu není povinen tyto Služby využívat a jeho účast v nich, pokud si ji Vlastník účtu zvolí, je na jeho osobní volbě, rozhodnutí a riziku. Zájem Vlastníka účtu na Službách a Webových stránkách je osobní a nikoli profesionální. Vlastník účtu vstupuje na Webové stránky z důvodů osobní zábavy. Jakýkoli jiný vstup, přístup k, použití či opětovné použití Služeb a/nebo Webových stránek Vlastníkem účtu/Hráčem je zakázáno.

6.12 Služba notifikace přes SMS je poskytována pouze v zájmu Vlastníka účtu. Společnost Unibet neuznává ani nepřijímá jakoukoli zodpovědnost pro případ chyb v SMS notifikaci, nebo pokud Vlastník účtu SMS notifikaci neobdrží.

6.13 Veškeré informace uvedené na naší Webové stránce (včetně například skóre, výsledků, časů konání událostí, statistik, redakčních textů atd.) jsou uváděny pouze pro informační účely a nepředstavují profesionální rady jakéhokoli druhu. Ani společnost Unibet ani její nezávislí poskytovatelé nenesou odpovědnost za jakékoli chyby, neúplnost, nepřesnost nebo zpoždění informací nebo za jakékoli kroky podniknuté na základě důvěry v informace uvedené na Webové stránce.

6.14 Veškeré Ceny vyhrané v soutěžích, propagačních akcích a případně pokerových turnajích, používaných společností Unibet budou odeslány s předpokládaným ale nikoli zaručeným zpožděním v délce šesti týdnů od konce soutěže, akce, nebo turnaje.

6.15 Pokud je účast Vlastníka účtu ve Službách přerušena chybou telekomunikačního systému, nebo chybou počítačového systému Vlastníka účtu a taková chyba mu brání v používání Služeb poté, co podal sázku, společnost Unibet vykoná veškeré rozumné kroky k zajištění toho, aby její počítačové systémy Vlastníkovi účtu umožnily, po znovuobnovení systému ve kterém nastala chyba, pokračovat v účasti na Službách stejně jako v okamžiku před přerušením. Pokud to systémy společnosti Unibet Vlastníku účtu neumožní, společnost Unibet:

 • a. zajistí, aby byla hra ukončena;
 • b. vrátí Vlastníku účtu vsazenou částku na jeho Zákaznický účet.

6.16 Pokud dojde k přerušení Služby v důsledku chyby na straně počítačového systému společnosti Unibet, společnost Unibet:

 • a. vrátí částku vsazenou v rámci Služby a pokud měl Vlastník účtu v době přerušení Služby kladný zůstatek, převede částku takového zůstatku na jeho Zákaznický účet, nebo, pokud takový účet již neexistuje, zaplatí ji Vlastníku účtu schváleným způsobem;
 • b. bez odkladu informuje Regulátora o okolnostech případu;
 • c. přestane poskytovat stejnou Službu pokud je nebezpečí, že Služba by mohla být ovlivněna stejnou chybou.

6.17 Účast na Službách předpokládá znalost a přijetí omezení Internetových technologií, zvláště pak:

 • a. technické kapacity, času reakce na dotaz, nárok, nebo přesun informací, rizika přerušení a všeobecných rizik v souvislosti s chybami ve spojení a přenosu dat;
 • b. chyb v ochraně dat;
 • c. rizik nakažení viry, které se na Internetu vyskytují.

Proto, bez újmy ostatních ustanovení tohoto článku, není společnost Unibet zodpovědná za (včetně ale nikoli pouze):

 • a. přenos nebo příjem jakýchkoli dat nebo informací na Internetu;
 • b. jakoukoli nefunkčnost sítě, která zabrání průběhu jakékoli hry;
 • c. poruchu jakéhokoli příjmového zařízení nebo komunikačního obvodu;
 • d. ztrátu jakýchkoli dat;
 • e. jakékoli škody, způsobené virem, chybou, nebo technickou poruchou;
 • f. jakékoli škody, způsobené vybavením Hráče, včetně hardware a software;
 • g. jakékoli chyby zabraňující nebo omezující účast ve hře, nebo chyby poškozující systém Vlastníka účtu, včetně jejich hardware a software.

6.18 Herní materiál (ať už je získán elektronicky nebo jakýmkoli jiným způsobem) je automaticky neplatný pokud jde o padělek, poškozenou kopii, změněnou nebo jakkoli manipulovanou verzi, není čitelný, je mechanicky nebo elektronicky zkopírovaný, získaný mimo autorizované a legální kanály, nebo pokud obsahuje tiskové, typografické, mechanické, elektronické, či jakékoli jiné chyby.

6.19 Společnost Unibet není zodpovědná za ztracené, pozdě doručené, nečitelné, nekompletní, poškozené, či ztracené zásilky, nebo zásilky, žádosti o Ceny, či žádosti o účast bez řádného poštovného.

6.20 Zodpovědnost společnosti Unibet za jakoukoli chybu nebo poruchu funkce ve hrách je omezena na výměnu. Společnost Unibet není zodpovědná za poruchy hracích zařízení, ani za pokusy Vlastníka účtu o využití Služeb metodami či způsoby, které nebyly společností Unibet zamýšleny.

6.21 Vlastník účtu se zavazuje neuplatňovat žádné nároky vůči společnosti Unibet, jejím zaměstnancům, managementu, vedoucím pracovníkům, držitelům licencí, distributorům, velkoprodejcům, přidruženým osobám, dceřinným společnostem, reklamním, propagačním a jiným agenturám, mediálním partnerům, zástupcům a prodejcům a plně jim nahradí veškeré náklady, zodpovědnost a škody, vzniklé v důsledku:

 • a. vstupu na, použití a opětovného použití Webových stránek Vlastníkem účtu;
 • b. použití jakéhokoli materiálu z Webových stránek Vlastníkem účtu;
 • c. vstupu na, použití a opětovného použití serverů, použitých k poskytování Služeb Vlastníkem účtu;
 • d. vstupu na, použití a opětovného použití Klientských aplikací Vlastníkem účtu;
 • e. účastí na hrách, chatu a Službách Vlastníkem účtu; nebo
 • f. přijetím jakékoli Ceny Vlastníkem účtu.

6.22 Společnost Unibet, ani její Software a Klientské aplikace, dodavatelé software, dceřinné společnosti, či přidružené osoby nebudou za žádných okolností, včetně ale nikoli pouze zanedbání, zodpovědní za jakékoli přímé, nepřímé, nahodilé, speciální, nebo následné škody, vyplývající z použití nebo neschopnosti použití produktů, Klientských aplikací a/nebo materiálů společnosti Unibet nebo jejích dodavatelů. Vlastník účtu zvláště uznává a souhlasí, že společnost Unibet není zodpovědná za jakékoli hanlivé, urážející, nebo nelegální chování jakéhokoli Vlastníka účtu. Pokud je Vlastník účtu nespokojen s jakoukoli Službou nebo jakýmkoli platným Pravidlem Unibet, je jeho jediným řešením přestat používat Služby.

6.23 Vlastník účtu rozumí, potvrzuje a akceptuje, že jakákoli podobnost jmen, okolností, nebo podmínek použitých, zobrazených, popsaných, nebo naznačených ve hrách, poskytovaných na Webových stránkách se skutečností je čistě náhodná a nezamýšlená.

6.24 Vlastník účtu si je vědom, že společnost Unibet si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo odstranit jakékoli své Služby.

6.25 Vlastník účtu se zavazuje si pravidelně a alespoň jednou za měsíc přečíst Pravidla Unibet tak, jak jsou publikována na Webových stránkách.

7 Zásady ochrany soukromí (včetně tzv. cookies)

7.1 Společnost Unibet může shromažďovat a zpracovávat, nebo pověřit jinou stranu ke zpracování jménem Unibet, osobní údaje majitele účtu k následujícím účelům:

 

 • a. poskytování sázkových a herních služeb;
 • b. právní důvody;
 • c. regulatorní důvody;
 • d. identifikace a/nebo autentikace; a
 • e. marketingové účely, na základě opt-in principu.

7.2 Společnost Unibet dodržuje Zákon o ochraně údajů a veškeré příslušné právní předpisy, právní oznámení a/nebo podobné dokumenty účinné v Místě smlouvy, s přihlédnutím ke Směrnici o ochraně údajů (Směrnice 95/46/ES) a Směrnici o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice/2002/58/ES, ve znění Směrnice 2009/136/EC).

7.3 Pokud týká zásad e-mailové komunikace s Vlastníky účtů, přijala společnost Unibet postupy nejlepší praxe.

7.4 Výše uvedené je zavedeno za účelem ujištění Vlastníků účtů, že osobní údaje vždy a za všech okolností:

 • a. jsou zpracovávány v souladu s právy dotyčného Vlastníka účtu;
 • b. jsou zpracovávány čestně a zákonným způsobem;
 • c. jsou získány pouze pro konkrétní a zákonný účel;
 • d. jsou adekvátní, relevantní a přiměřené danému účelu;
 • e. jsou přesné a aktuální;
 • f. jsou uchovávány bezpečným způsobem;
 • g. nejsou uchovávány déle, než je nezbytné pro daný účel;
 • h. nejsou převáděny do jurisdikcí nedodržujících výše uvedené Směrnice; and
 • i. používány pro marketingové účely na základě principu opt-in (uživatel musí vyjádřit souhlas aby jeho osobní údaje byly použity).

7.5 Společnost Unibet zpřístupní osobní údaje svých Vlastníků účtů, spolu s ostatními informacemi a záznamy, týkajícími se Vlastníků účtů, pokud to bude vyžádáno Regulačním úřadem, nebo pokud to bude náplní jakéhokoli ustanovení Rozhodného práva.

7.6 Společnost Unibet instruuje a autorizuje Finanční instituci, která spravuje účet Vlastníka účtu, aby zpřístupnila jakékoli informace týkající se účtu Vlastníka účtu na žádost Regulátora.

7.7 Pro účely odhalování a regulace podvodů Vlastník účtu souhlasí, že společnost Unibet má právo předat jeho osobní údaje třetím stranám, například tzv. poskytovatelům služeb AVS (Address Verification System, Systém ověřování adres), Poskytovatelům platebních služeb a Finančním institucím. Dále si společnost Unibet vyhrazuje právo předat osobní údaje Vlastníka účtu příslušným stranám v případech, ve kterých má společnost důvodné podezření na podvod, související se Zákaznickým účtem.

7.8 Společnost Unibet bude uchovávat osobní údaje držitele účtu a všechny podrobnosti finanční transakce po dobu nejméně deseti let po zavření jejich účtu u Unibetu. Unibet vymaže osobní údaje držitele účtu, pokud nikdy nedošlo k žádné transakci na účtu majitele účtu, jakmile to bude možné podle vnitrostátních právních předpisů.

7.9 Telefonní hovory mohou být nahrávány a použity pro účely školení. Jejich obsah může být předán na žádost jakéhokoli Regulačního úřadu a/nebo v rámci jakéhokoli platného ustanovení v Rozhodném právu. Hovory a elektronická komunikace jsou uloženy po dobu jednoho roku a poté jsou ze systému vymazány.

7.10 Veškeré materiály, odevzdané se žádostmi o Ceny, se stávají majetkem společnosti Unibet a nebudou vráceny.

7.11 Společnost Unibet si vyhrazuje právo zpracovat osobní údaje Vlastníka účtu pro účely Řízení vztahů se zákazníky (CRM). Marketingové materiály budou zasílány pouze Vlastníkům účtů kteří vyjádřili souhlas s použitím svých osobních údajů.

7.12 Osobní údaje Vlastníka účtu budou přístupné zaměstnancům společnosti Unibet v rámci skupiny Unibet Group. Společnost Unibet předá osobní údaje Vlastníka účtu třetím stranám jiným než je Regulátor nebo Státní úřady pouze na základě principu opt-in (pokud s tím Vlastník účtu vyjádří souhlas), nebo pokud to po ní bude požadovat legislativa. Vlastník účtu má právo vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, provést jejich opravu a/nebo vymazat nesprávné nebo nevhodné údaje.

7.13 Dotazy týkající se ochrany soukromí údajů lze zasílat na adresu dpa.officer@unibet.com.

7.14 Cookies, tagy a další identifikátory ("cookies")

7.14.1 Přijetím Pravidel Unibet nebo použitím Služeb Vlastník účtu akceptuje fakt, že společnost Unibet použije soubory cookies.

7.14.2 Webové stránky využívají cookies pro následující účely:

 • a. k identifikaci upřednostňovaného jazyka Vlastníka účtu, aby byl daný jazyk při návratu Vlastníka účtu na Webové stránky zvolen automaticky;
 • b. k zajištění toho, že sázky zadané Vlastníkem účtu jsou spárovány se sázkovým kupónem a účtem Vlastníka účtu;
 • c. k zajištění toho, že Vlastník účtu obdrží veškeré bonusy, na které má nárok, a
 • d. k analýze provozu na Webových stránkách, která nám umožňuje provést vhodná zlepšení.

Mějte prosím na vědomí, že Webové stránky není možné používat bez cookies. Pokud potřebujete další informace o používání cookies ze strany společnosti Unibet, kontaktujte prosím společnost Unibet na e-mailové adrese: info-cz@unibetsupport.com.

8 Pravidla bonusů

8.1 Obecné

8.1.1 Společnost Unibet pravidelně organizuje bonusové kampaně pro jednotlivé herní produkty, které nabízí. Podmínky bonusového systému jsou definovány v podmínkách pro bonusy každé jednotlivé bonusové kampaně. Bonusy mohou být podmíněny povinností použít je v určitém počtu sázek (“Požadavek na obrat/Turnaround Requirement”) předtím, než je lze vybrat. Pokud je bonus podmíněn Požadavkem na obrat, výhry ze sázek bonusu bude možno vybrat pouze po splnění Požadavku na obrat.

8.1.2 Vlastník účtu je způsobilý pro obdržení jednoho bonusu na každou kampaň, s výjimkou kampaní typu “Doporučte kamarádovi”.

8.1.3 Majitel účtu má nárok na pouze jeden bonus na Účet, což znamená ne více než jeden bonus na uživatele, IP adresu, počítač, rodinu, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo, kreditní nebo debetní kartu a/nebo účet pro elektronické platby, e-mailovou adresu a prostředí, kde je možnost sdílení počítačů (univerzita, spolek, škola, veřejná knihovna, pracoviště atd.).

8.1.4 Unibet si vyhrazuje právo nabídnout konkrétní bonus konkrétnímu zákazníkovi nebo skupině zákazníků.  

8.1.5 V případě konfliktu mezi anglickou verzí podmínek pro bonusy a jakéhokoli jejich překladu je rozhodující anglická verze.

8.2 Sázky na sportovní akce

8.2.1 Každá sázka musí být vsazena na událost se třemi nebo více potenciálními výsledky. Pokud je bonusová částka vsazena na více než jednu sázku, každá sázka musí být vsazena na různých trzích (tj. různé typy sázek na jednu akci nebo jeden typ sázky na různé akce).

8.3Zneužití bonusu

8.3.1 „Zneužitím bonusu“ se rozumí například:

 • porušení podmínek týkajících se bonusu, bezplatných sázek nebo jakékoli jiné akční nabídky;
 • založení více účtů za účelem nárokování více bonusů;

8.3.2 V případech, kde je důvodné podezření, že Majitel účtu zneužil nebo se pokusil zneužít bonus jako jednotlivec nebo jako člen skupiny, si Unibet vyhrazuje právo:

 • dle svého vlastního uvážení nechat propadnout bonus přidělený Majiteli účtu a veškeré výhry plynoucí z tohoto bonusu, a/nebo
 • odvolat, odepřít nebo odvolat nabídku bonusu Majiteli účtu, a/nebo
 • zablokovat přístup ke konkrétním produktům, a/nebo
 • vyloučit Majitele účtu z účasti v jakýchkoli budoucích akčních nabídkách, a/nebo
 • s okamžitou platností uzavřít účet Majitele účtu.

8.3.3 Tam, kde je důvodné podezření, že série sázek byla vsazena jedním zákazníkem nebo skupinou zákazníků na základě bonusu, bezplatné sázky nebo jakékoli jiné akční nabídky a z této série sázek vyplývá zaručený zisk zákazníka nehledě na výsledek, si Unibet vyhrazuje právo reklamovat tento bonus a dle svého výhradního uvážení přenastavit sázky podle správné pravděpodobnosti, zneplatnit sázky zdarma a/nebo zneplatnit jakoukoli sázku financovanou bonusem nebo bonusovou výhrou.

8.4 Doporučení kamarádovi

8.4.1 Pro kampaně typu “Doporučte kamarádovi” má Vlastník účtu možnost získat více než jeden bonus za kampaň a/nebo za měsíc, až do limitu, stanoveného pro každou jednotlivou kampaň “Doporučte kamarádovi”.

8.4.2 Osobám předávajícím doporučení není dovoleno doporučovat rodinné příslušníky nebo přátele či kolegy ze stejné domácnosti nebo osoby, s nimiž sdílí kreditní nebo debetní kartu nebo účet pro elektronické platby, IP adresu a/nebo počítač.

8.4.3 Unibet si vyhrazuje právo odebrat bonus Osobě předávající doporučení a anulovat sázky učiněné jednou nebo více Osobami přijatými na základě doporučení v případech, kde má Unibet podezření, že Osoba/y předávající doporučení nebo Osoba/y přijatá/é na základě doporučení zneužila/y povahu bonusové nabídky včetně případů, kde Osoby přijaté na základě doporučení provádí identické nebo velmi podobné vklady a sázky.

9 Pravidla pro používání funkce chat

9.1 Některé hry jsou pro Vlastníky účtů vybaveny funkcí bezplatného chatu (konverzace) za účelem komunikace s dealerem nebo kolektivní konverzace s ostatními hráči během hry. Pro zajištění příjemné atmosféry v síti uživatelů, aby nedocházelo k žádným podvodným aktivitám a aby se hráči cítili součástí komunity, platí příslušná pravidla. Vlastník účtu nesmí funkci chatu (konverzace) využívat za účelem tajných dohod. Samostatné/soukromé chatování mezi hráči je zakázáno.

9.2 Společnost Unibet v žádném případě neručí žádnému Vlastníku účtu, využívajícímu funkci chatu za jakékoliv škody způsobené jednáním jiného Vlastníka účtu.

9.3 Vlastník účtu je povinen společnost Unibet zbavit odpovědnosti a odškodnit ji v případě vzniku jakýchkoliv škod, vyplývajících z nelegálního, nezákonného nebo nevhodného jednání Vlastníka účtu, nebo z porušení pravidel chatu Vlastníkem účtu.

9.4 Funkce chatu je moderovaná nebo sledována poskytovatelem hry a/nebo společností Unibet, a to buď automaticky, nebo živým personálem. Veškeré konverzace jsou zaznamenávány a uchovávány po přiměřené časové období. V případě porušení pravidel chatu, nebo podezření na takové porušení, moderátor upozorní Vlastníka účtu. Pokud Vlastník účtu nezmění své jednání, může být z chatovací místnosti (konverzační skupiny) vyloučen. Vlastník účtu může být také vyloučen s okamžitou platností bez předchozího upozornění. V případě opakovaného vyloučení z chatovací místnosti (konverzační skupiny) je poskytovatel hry oprávněn dle vlastního uvážení rozhodnout o definitivním vyloučení Vlastníka účtu z místnosti. Jakékoliv podezřelé chaty budou hlášeny Regulačním úřadům.

9.5 Vlastník účtu musí dodržovat následující pravidla chování:

 • a. Funkci chatu používejte v dobré víře;
 • b. Nenarušujte ani se nepokoušejte narušovat soukromí nebo jiná práva ostatních hráčů;
 • c. Neobtěžujte jiné hráče, nezpůsobujte jim úzkost nebo obtíže;
 • d. Nepoužívejte obscénní nebo urážlivý obsah;
 • e. Nenarušujte normální tok dialogu;
 • f. Nepoužívejte neslušný nebo hrubý jazyk, vulgarity ani vyhrůžky;
 • g. Vytvořte si přezdívky, která není urážlivá nebo vulgární – Společnost Unibet nebo poskytovatel hry si vyhrazují právo na změnu přezdívky, pokud toto pravidlo nebude respektováno;
 • h. Nehádejte se ani se nepouštějte do sporů s ostatními hráči;
 • i. Vaše konverzace s ostatními hráči nesmí mít nelegální obsah, jako např: (i) pornografický nebo sexuálně explicitní obsah; (ii) podněcování k jakékoliv nenávisti, a to zejména na základě rasy, etnika, pohlaví, náboženství, sexuální orientace; (iii) pejorativní termíny, týkající se nemoci nebo postižení; (iv) propagaci, podporu a napomáhání protispolečenského chování; (v) diskriminaci nebo podněcování k diskriminaci jakýchkoliv sociálních skupin nebo využívání ohrožených skupin společnosti; (vi) bezdůvodné násilí nebo propagaci a podporu násilí, terorismu nebo jiné činnosti představující riziko pro národní bezpečnost; (vii) propagaci, podporu a napomáhání nelegální činnosti; (viii) zavádějící informace, pomluvy; (ix) propagaci tabákových výrobků, alkoholu a drog; (x) propagaci tabákového nebo zbrojního průmyslu; (xi) jakýkoliv pro společnost Unibet potenciálně škodlivý obsah.
 • j. Nepropagujte a nepodporujte Webové stránky nebo činnost třetích stran, a to ani jejich fóra;
 • k. Nepoužívejte falešnou identitu;
 • l. Neposkytujte a nevyžadujte osobní informace;
 • m. Respektujte ostatní, buďte zdvořilí a přátelští vůči všem účastníkům a moderátorům chatu;
 • n. Nepoužívejte chat ke spamování;
 • o. Nesnažte se ovlivňovat činnost ostatních hráčů, a tím i výsledek hry, např. zastrašováním, zneužitím nebo odhalováním vašich karet během hry;
 • p. S ostatními hráči komunikujte v jazyce používaném u stolu. U sdílených síťových stolů je používaným jazykem angličtina.

9.6 Pravidla pro funkci chatu se vztahují na funkce chatu všech her a Služeb, poskytovaných Vlastníkům účtu, a dále na jakékoli jiné nástroje, v rámci kterých může Vlastník účtu komunikovat s ostatními uživateli Webových stránek. Pravidla pro funkci chatu mohou být doplněna některými souvisejícími podmínkami, týkajícími se her nebo Služeb, nebo se mohou čas od času měnit.

10 Casino – Games

10.1 Poskytovatelé her – Hry Casino a Games jsou poskytovány následujícími poskytovateli her (dále “Poskytovatelé her”):

10.1.1 Produkty Casino a Games jsou společnosti Unibet poskytovány následujícími Poskytovateli her (jak je v každé hře označeno):

 • a. Net Entertainment Malta Ltd (“Net Entertainment”), dceřinná společnost ve stoprocentním vlastnictví společnosti Net Entertainment AB, registrovaná na Maltě pod registračním číslem C34838, se sídlem na adrese The Marina Business Centre, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, Malta. Net Entertainment je veřejně obchodovanou společností, kótovanou na indexu Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap (NET-B). Casino hry, poskytované společností Net Entertainment jsou hostovány společností Net Entertainment na platformě Net Entertainment, licencované Regulátorem v rámci licence číslo MGA/CL4/184/2004.
 • b. Microgaming Europe Limited („Microgaming“): Casino hry, poskytované společností Microgaming, jsou hostovány společností Microgaming na platformě Microgaming, licencované Regulátorem v rámci licence číslo MGA/CL4/344/2007.
 • c. Stakelogic Malta Ltd (“Stakelogic”) je společnost, zaregistrovaná na Maltě, se sídlem na adrese W Business Centre, Level 4, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta. Casino hry poskytované společností Stakelogic, jsou hostovány společností Stakelogic na platformě Stakelogic, licencované Regulátorem v rámci licence číslo MGA/CL4/1172/2016.
 • d. Gaming Technology Solutions Ltd („GTS“) je společnost, zaregistrovaná v Anglii, se sídlem na adrese 2nd Floor, Waterfront House, 1A Wherry Quay, Ipswich, IP4 1AS, vlastněná společností Playtech Limited. Casino hry, poskytované společností GTS jsou hostovány společností Unibet na platformě Unibet, licencované Regulátorem v rámci licence číslo MGA/CL1/106/2000, obnovené Regulátorem 30. listopadu 2010.
 • e. Play’n Go Malta Ltd („Play'n Go“) je společnost registrovaná na Maltě, se sídlem na adrese „Vincenti Buildings“, 28/19 (Suite 1026) Strait Street, Valletta, Malta. Kasino hry poskytované společností Play’n Go, jsou hostovány společností Play’n Go na platformě Play’n Go, která je držitelem licence MGA č. MGA/CL4/823/2013.
 • f. Relax Gaming Limited („Relax Gaming“) je společnost registrovaná na Maltě, se sídlem na adrese 6, The Firs, George Borg Olivier Street, Sliema SLM 1801, Malta. Hry Casino, poskytované společností Relax Gaming jsou hostovány na platformě Relax Gaming, licencované v Malta v rámci licence MGA/CL4/1046/2014, vydané Regulátorem Malta Gaming Authority.
 • g. AG Software Ltd („AG Software“) je společnost, založenou podle maltského práva pod registračním číslem C41837 a se sídlem na adrese 135 High Street, Sliema, SLM 1549, Malta. Casino hry, poskytované společností AG Software, jsou hostovány společností AG Software na platformě AG Software, která je držitelem licence MGA č. MGA/CL4/400/2007.
 • h. NYX Interactive Malta Ltd (dále jen „NYX“) je společnost založená podle maltského práva pod registračním číslem C51711, se sídlem na adrese Villa Seminia, 8 Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex XBX 1011, Malta. Kasino hry poskytované společností NYX, jsou hostovány společností NYX na platformě NYX, která je držitelem licence MGA č. MGA/CL4/695/2010.
 • i. IGT (Gibraltar) Limited („IGT“) je dceřinná společnost ve stoprocentním vlastnictví společnosti International Game Technology, registrovaná na Gibraltaru pod registračním číslem 104586, se sídlem na adrese 57/63 Line Wall Road, Gibraltar. Společnost IGT je držitelem Remote Gaming Licence/Licence pro provozování sázek a her na dálku (#057), vydané Regulátorem Gambling Division, Government of Gibraltar. International Game Technology je veřejně obchodovanou společností, kótovanou na burze v New Yorku (kód IGT).
 • j. Thunderkick Malta Limited (“Thunderkick”), je společnost založená podle maltského práva pod registračním číslem C61908, se sídlem na adrese Level 5, The Mall Complex, Floriana FRN 1470, Malta. Kasino hry poskytované společností Thunderkick, jsou hostovány společností Thunderkick na platformě Thunderkick, která je držitelem licence MGA/CL4/926/2013.
 • k. Yggdrasil Gaming Ltd ("Yggdrasil"), je společnost založená podle maltského práva pod registračním číslem C57683, se sídlem na adrese Regent House, Office 35, Bisazza Street, Sliema, SLM 1640, Malta. Kasino hry poskytované společností Yggdrasil, jsou hostovány společností Yggdrasil na platformě Yggdrasil, která je držitelem licence MGA/CL4/850/2012.
 • l. Greentube Malta Ltd (“Greentube”) je společnost založená podle maltského práva pod registračním číslem C38281, se sídlem na adrese W Business Centre, Level 4, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta. Kasino hry poskytované společností Greentube jsou hostovány společností Greentube na platformě Greentube, která je držitelem licence MGA/CL4/539/2008.

Veškeré sázky vložené ve hře Casino jsou vkládány na servery společností Net Entertainment, Microgaming, Stakelogic, GTS, Play’n Go, AG Software, NYX, Thunderkick, Relax Gaming, Greentube nebo Yggdrasil na Maltě; nebo společnosti IGT na Gibraltaru, v závislosti na poskytovateli hry, ve které byla konkrétní sázka učiněna.

10.2 Společnost Unibet je Poskytovateli her pověřena reprezentovat, propagovat a prodávat Služby her Casino a Games.

10.3 Společnost Unibet přijímá, drží a vyplácí peněžní prostředky Vlastníka účtu pro účely transakcí a vypořádání her Casino a Games.

10.4 Společnost Unibet není odpovědná za jakýkoli spor související s právy Duševního vlastnictví souvisejícími s hrami Casino a/nebo Games.

10.5 Společnost Unibet přijímá a uznává odpovědnost za transakce v rámci hry Casino a Games pouze co se týče finančních prostředků přijatých, držených a/nebo vyplácených ze Zákaznického účtu nebo na Zákaznický účet ve spojitosti s vypořádáním s Poskytovateli her.

10.6 Hry Casino a Games mohou být hrány zdarma nebo za úplatu. Hráč tedy rozumí a uznává, že pro hraní her Casino a Games není vyžadován jakýkoli nákup. Aby Hráč mohl hrát o peníze, musí být zaregistrován a stát se Vlastníkem účtu.

10.7 Zaměstnanci, osoby nabývající práva z licence, distributoři, velkoobchodníci, dceřiné společnosti, zástupci a maloobchodníci společnosti Unibet a Poskytovatelů her a jejich bezprostřední rodinní příslušníci nejsou oprávněni účastnit se her Casino a Games.

10.8 Výjimky pro specifické země: Přístup k některým hrám Games může být omezen v těchto zemích: Albánie, Antigua a Barbuda, Argentina, Bahamy, Belgie, Bulharsko, Barma, Kanada, Kapverdské ostrovy, Čína, Cookovy ostrrovy, Chorvatsko, Kuba, Kypr, Německo, Ghana, Gibraltar, Řecko, Guinea, Guinea-Bissau, Island, Indonésie, Izrael, Pobřeží slonoviny, Japonsko, Laos, Libérie, Libye, Litva, Lucembursko, Macao, Makedonie, Malajsie, Mauretánie, Mexiko, Monako, Maroko, Nauru, Holandsko, Holandské Antily, Nigérie, Niue, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Senegal, Srbsko, Sierra Leone, Jižní Afrika, Jižní Korea, Somálsko, Súdán, Švýcarsko, Taiwan, Thajsko, Turkmenistán, Uzbekistán a Zimbabwe.

 

11 Nároky a spory

11.1 Jakýkoli nárok týkající se transakce v souvislosti se Zákaznickým účtem musí být společnosti Unibet předán do šesti měsíců poté, co byla daná transakce, platba a/nebo vyrovnání provedena, nebo měla být provedena; v opačném případě si společnost Unibet vyhrazuje právo dle vlastního uvážení nárok neuznat.

11.2 Pokud si Vlastník účtu přeje podat stížnost, může tak učinit prostřednictvím Zákaznické podpory společnosti Unibet a kontaktních údajů na stránce “Potřebujete pomoct” na Webových stránkách. Strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k dosažení smírného vyrovnání v rozumném časovém období. Podavatel stížnosti může zároveň podat stížnost u Regulátora na adrese support.mga@mga.org.mt.

11.3 Stížnost musí obsahovat jasnou a jednoznačnou informaci o identitě Vlastníka účtu a všechny relevantní detaily, které jsou důvodem ke stížnosti. Společnost Unibet se zavazuje okamžitě prozkoumat jakoukoli stížnost, předanou jí nebo Regulátorovi.

11.4 Společnost Unibet bude informovat Vlastníka účtu, nebo Regulátora tam, kde byla stížnost společnosti Unibet předána Regulátorem, o výsledcích svého vyšetřování do dvaceti jedna (21) dní od data, kdy byla stížnost dodána společnosti Unibet.

11.5 Můžete také použít platformu pro online řešení sporů (Online Dispute Resolution platform dále jen ODR),  ale to  vás nasměruje na  výše uvedené ADR a může prodloužit proces řešení vašeho sporu. Pro ODR prosím použijte  následující:. ODR.

11.6 Jakýkoli právní nárok nebo spor, vzniklý v rámci nebo v souvislosti se Smlouvou, bude řešen v souladu s Rozhodným právem Místa smlouvy.

11.7 Pokud nastane spor mezi společností Unibet a Vlastníkem účtu, společnost Unibet Vlastníkovi účtu zpřístupní detailní záznamy o transakci (transakcích). Tyto informace budou také zpřístupněny příslušným třetím stranám (např. soudci nebo soudu), pokud to společnost Unibet považuje za nutné nebo je to vyžadováno příslušným úřadem.

12 Změny

Jakýkoli podstatný dodatek ke Smluvním podmínkám společnosti Unibet bude společností Unibet před nabytím účinnosti oznámen Vlastníkům účtů.

Pravidla Unibet byla aktualizována.
 

Podívejte se, co se změnilo: 10 Casino – Games

 

Aktuální verze Pravidel a podmínek Unibet je 3.7, naposledy aktualizovaná 29/10/2020.